Impressum

Acest site nu este un site comercial. Nu ne asumam responsabilitatea si nu acordam o garantie pentru actualitatea, corectitudinea si deplinatatea informatiilor puse la dispozitie pe acest website. Aceasta este valabil si pentru toate celelate websites, pe care indica acesta prezentare în internet, în mod direct sau indirect (hyperlink). Nu ne asumam responsabilitatea pentru continutul websit-urilor, la care se ajunge pe baza acestor link-uri. În plus, nu ne asumam responsabilitatea pentru daune directe sau indirecte, inclusiv unor câstiguri pierdute, care s-ar putea isca prin utilizarea informatiilor puse la dispozitie pe acest website. Deasemena, ne rezervam dreptul de a efectua oricând modificari sau completari ale informatiilor puse la dispozitie. Continutul, layout-ul si programarea acestui website sunt protejate conform dreptului de autor. Reproducerea de date, în special utilizarea de texte, imagini, ilustratii, logo-uri precum si fisiere audio sau video necesita autorizarea prealabila din partea noastra. Toate aceste elemente sunt protejate de reglementarile locale si internationale din domeniul dreptului de autor si al proprietatatii intelectuale.

Toate marcile si logo-uri sunt marci protejate prin lege ale companiei. Utilizarea informatiilor în totalitatea lor sau utilizarea fisierelor, depunerea de link-uri la websit-ul nostru, precum si toate activitatiile, tolerari sau omiteri în legatura cu acest website se judeca în exclusivitate dupa drept german.